با ورود چهره های جدید احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم وجود دارد

اگر انتقالی زهرا خدادادی از حوزه ای که در آن صلاحیت گرفته به ملکان تایید گردد رقابت انتخاباتی در ملکان وارد فاز جدید و سختی برای کاندیدهای مطرح خواهد شد و تحلیل و پیشبینی نتیجه انتخابات را بسیار سخت خواهد کرد. همچنین به نظر میرسد وضعیت موجود شرایط را به گونه ای پیش ببرد که افراد تاثیرگذار و مخاطب داری که مدافع تحریم و عدم شرکت در انتخابات هستند مجبور شوند تغییر عقیده داده و همفکران خود را تشویق به حضور در پای صندوق های رای بکنند.

این نکته را باید همیشه در خاطر داشته باشیم که خوب یا بد، اکثریت مردم حوزه انتخابیه ما احساساتی هستند بنابراین در منطقه ما زمانیکه همزمان چند فرد مطرح وارد رقابت میشوند کاندیدی پیروز میشود که بتواند با ایجاد هیجان و فضاسازی حرفه ای و حساب شده اولا اعتماد به نفس رقبای انتخاباتی را پایین بیاورد و از طرفی به گروه رای دهندگان چنین القاء نماید که در هر شرایطی پیروز واقعی انتخابات او خواهد بود.

آنچه که از بررسی میدانی اقدامات کاندیدهای انتخابات مجلس منطقه به دست آوردیم این میباشد که تاکنون فقط یکی از کاندیدها به اهمیت فضاسازی و ایجاد هیجان در کسب رای توجه نشان داده اند و بقیه در یک حالت انفعال به سر میبرند. بهتر است روی فضاسازی برای تحریک افرادی که انتخابشان عدم حضور در رای گیری میباشد تمرکز بیشتری صورت گیرد چرا که عنصر تاثیرگذار و تعیین کننده این دوره همین افراد هستند.

توسط naseri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *