دسته: سیاست

colorful hands up happiness or help concept

با روند فعلی میزان شرکت مردم شهرستان ملکان در رای گیری انتخابات نمایندگی مجلس بسیار کم خواهد بود

با روند فعلی میزان شرکت مردم شهرستان ملکان در رای گیری انتخابات نمایندگی مجلس بسیار کم خواهد بود/ رضایت مردم از عملکرد مسئولین شهرستان پایین است مشاهده روزانه گرانی و…

istockphoto 1138265270 612x612 1

دادن وعده های عوام گرایانه و پوپولیستی تاثیر مثبتی در پیشرفت شهرستان ملکان ندارد

دادن وعده های عوام گرایانه و پوپولیستی تاثیر مثبتی در پیشرفت شهرستان ملکان ندارد/ اجرایی نشدن وعده های انتخاباتی باعث ناامیدی مردم از کل نظام میشود  متاسفانه در کشورهای جهان…