istockphoto 1350615469 612x612 1Ayatollah Ali Khamenei at a parade with Army officers in Tehran - Iran.

عملکرد عقلانی و برخورد حرفه ای نیروی انتظامی شهرستان ملکان با تجمع اعتراضی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بررسی دقیق پدیده های مختلفِ رخ داده در جامعه جهت شناخت نقاط ضعف و قوت، موثرترین راهکار پذیرفته شده برای حرکت به سوی تکامل مثبت در همه جنبه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، آموزشی، فرهنگی و غیره میباشد. اگر مسئولان و هدایت گرهای یک جامعه بخواهند روشهای مدیریتی مناسب و مهمتر از آن موثر را جایگزین راه حل های نامناسب و هزینه تراش نمایند مجبور هستند که اتفاقات مختلف را به شکل منطقی و علمی بررسی و از قِبَل این بررسی عالمانه، به روشهای سودمند جهت برخورد با پدیده های مشابه دست پیدا نمایند.

اکنون که حدود ۲ هفته از برگزاری تجمع اعتراضی در پاساژ نگین شهرستان ملکان میگذرد و شرایط برای جایگزینی نگرش احساسی با نگرش منطقی و عقل گرا محیا میباشد افراد صاحبِ مطالعه و  کاوشگر میتوانند به چرایی، چگونگی و نوع این اعتراض و همچنین شیوه مدیریتی استفاده شده توسط‌ پلیس و دیگر نیروهای مرتبط، ورود کرده و با شناساندن نقاط قوت و منفی گامی هر چند کوچک در جهت پیشرفت جامعه بردارند.

موضوعی که نویسنده این مطلب قصد ورود به آن دارد به برخورد ماموران نیروی انتظامیِ شهرستان ملکان با معتراضان مربوط میشود. ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که در اکثر موارد نوع تعامل و برخورد ماموران انتظامی حاضر در تجمع با معترضین، میتواند در گسترش یا قطع دامنه اعتراضات تاثیر مهم و تعیین کننده ای داشته باشد.

اینکه انسان بتواند در شرایط بحرانی تصمیمات درست اتخاذ نموده و از تصمیمات احساسی دوری نماید نشان دهنده قدرت مدیریت و توانمندی ذهنی او میباشد. اهمیت این مسئله در مورد مسئولین و مدیران جامعه بسیار بیشتر میباشد و حفظ عقلانیت و قدرت تحلیل صحیح در شرایط بحرانی برای یک مدیر و مسئول مزیّت بسیار باارزشی محسوب میگردد.

با بررسی اتفاقات رخ داده در تجمع صورت گرفته در پاساژ نگین ملکان و استفاده از برخی شعارهای نامناسب که مخاطب آنها ماموران انتظامی حاضر در صحنه بودند به این نتیجه میرسیم که اگر این ماموران خویشتنداری نشان نداده و با پختگی و حرفه ای گری از متشنّج کردن جو جلوگیری نمیکردند چه بسا که شرایط برای سوءاستفاده فرصت طلبان فراهم و دامنه اعتراض گسترده تر و کار به آشوب و اغتشاش کشیده میشد.

برخوردهای احساسی در همه شرایط باعث تحمیل آسیب های مختلف هم به اشخاص و هم برای کلیت جامعه میگردد هر چقدر که قدرت عقلانیت در تصمیم های اتخاذ شده از سوی مردم و مسئولین یک جامعه بیشتر باشد به همان نسبت شاهد اتفاقات مثبت بیشتری خواهیم بود.

باید از تصمیمات و اعمال مثبت و عاقلانه  حمایت و در زشت انگاری تصمیمات احساسی و مخرّب کوشا باشیم.

توسط naseri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *