colorful hands up happiness or help concept

با روند فعلی میزان شرکت مردم شهرستان ملکان در رای گیری انتخابات نمایندگی مجلس بسیار کم خواهد بود/ رضایت مردم از عملکرد مسئولین شهرستان پایین است

مشاهده روزانه گرانی و تورم افسار گسیخته، عمل نکردن مسئولین به وعده ها، کاهش عمدی ارزش پول ملی، رشد اقتصاد رانتی و رفاقتی و رشد تبعیض ها در حوزه های مختلف، باعث ایجاد یک نوع ناامیدی خطرناک نسبت به بهبود اوضاع کشور در بین اکثریت مردم شده که بدون هیچ تردیدی موجب خواهد شد که اقبال اکثریت به شرکت در رای گیری انتخابات مجلس از بین برود.

موارد ذکر شده در بالا در مورد شهرستان ملکان نیز صادق می‌باشد اما یک فاکتور مهم دیگر نیز وجود دارد که مختص شهرستان های کوچک و مخصوصا شهرستان سیاسی ملکان میباشد که عبارت است از آشکار شدن دخالت خارج از ضابطه مسئولین ارشد ملکان در روند انتصاب روسا و مدیران ادارات و نهادها.

متاسفانه برخی اقدامات نسنجیده ای که انجام گرفته، باعث رشد فزاینده بی اعتمادی بخش عظیمی از مردم شهرستان ملکان نسبت به دولت و مجلس شده و با روند فعلی میتوان انتظار داشت که آمار شرکت در رای گیری انتخابات مجلس اسفند ماه پیش رو، نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.

البته اگر نامزدی با اندیشه های شفاف، تبعیض ستیز، حقیقت گو و حقیقت خواه که دارای پشتیبانی فکری از سوی طیف روشنفکر و عدالت خواه شهرستان میباشد، با گذشتن از سد شورای نگهبان در انتخابات شرکت کند شاید بتواند مردم را به پای صندوقهای رای بکشاند.

باید منتظر آینده باشیم و ببینیم که روند حوادث وضعیت سیاسی شهرستان ملکان را به کدام سمت خواهند برد.

توسط naseri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *